logotype

 

В детската фолклорна школа се обучават и подготвят бъдещите танцьори. В уроците по народни танци Вашето дете ще изучава танцови движения, артистичност, развиване на музикални умения. Методиката на преподаване в отделните групи е съобразена с възрастта и възможностите на децата. По време на обучението си, децата ще имат възможност да покажат на сцена своите умения в областта на народния танц.

DetskaShkola1
DetskaShkola10
DetskaShkola11
DetskaShkola12
DetskaShkola13
DetskaShkola14
DetskaShkola15
DetskaShkola2
DetskaShkola3
DetskaShkola4
DetskaShkola5
DetskaShkola6
DetskaShkola7
DetskaShkola8
DetskaShkola9
enovden
hayde1
hayde2
hayde3
hayde4
IMGP8082
IMGP8084
IMGP8091
IMGP8096
IMGP8239
IMGP8241
IMGP8242
IMGP8248
IMGP8255
nosia
nosia1
nosia2
P1030485
P1030515
P1030533
srkula
srkula1

 

 

 

РЕПЕТИЦИИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ НА МЯСТО, В СЪОТВЕТНАТА ДЕТСКА ГРАДИНА, КОЯТО ПОСЕЩАВА ВАШЕТО ДЕТЕ. ШКОЛАТА Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1994 Г. И В НЕЯ РАБОТЯТ КВАЛИФИЦИРАНИ МЛАДИ ХОРА!