logotype

 venkova ok

 

Людмила Венкова - от февруари 2016г. е ръководител на Танцова формация „Липник“ в с. Николово. През същата година завършва курс за ръководители на музикални и танцови състави за автентичен фолклор. От 2017г. е студент във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър", специалност Хореография.

Към този момент е хореограф към школата за народни танци „Играорци”.

< Лектори